Otvaram se za večni plamen kreacije u svom srcu i dopuštam da me tokom života
kreativni impulsi vode ka uzvišenom samoizražaju.
Back
Next
menjamse.com
Anita Marković
Artwork by Nebojša Petrović
Web Design By Slobodan Popović
Uslovi korišćenja sajta

Nastavkom korišćenja mog sajta izjašnjavate se da ste slobodnom voljom izdvojili dovoljno vremena da pročitate i razumete pravnu i, pre svega, ljudsku prirodu sadržaja Dobrodošlice i Uslova korišćenja mog sajta i Izjave o odricanju od odgovornosti, čime prihvatate njihov pravno obavezujući aspekt.

Slažem se