Artwork by Nebojša Petrović
AniMašta

Ani (Anita) + Ma (Marković) = Anima (Duša) + Mašta (kreacija)

Bilo mi je potrebno vreme da se opredelim šta želim kao sledeći korak u svom profesionalnom životu. Nisam lako donela odluku. Odugovlačila sam sa odlukom. Puno razmišljanja i premišljanja, sanjanja i analiziranja, ali i određenih životnih putokaza na koje sam nailazila, uticalo je da prelomim i upustim se u posao u kojem ću zavisiti od same sebe, svog rada i angažovanja.

Uzela sam u obzir sva moja dotadašnja profesionalna iskustva, vizuelizovala sebe u nekim sličnim prilikama na poslu i nigde nisam mogla da pronađem svoje mesto. Prosto je bilo potrebno da prihvatim promenu u sebi i naštimujem se na svoje nove prioritete i afinitete u životu. Kada sam to uvidela, kada sam mogla da napravim jasnu razliku između svojih prošlih ja u sličnim situacijama i svog sadašnjeg ja, kada sam zapravo priznala sebi da mi je stalo da se razvijam na način koji sama kreiram, bila sam u stanju da prihvatim ideju o svom novom profesionalnom identitetu i čvrsto donesem odluku. Dostigla sam zrelost da se oslonim u potpunosti na sebe. Sa čvrstom odlukom, uz pomoć i podršku mog supruga, moja AniMašta priča mogla je da otpočne da se razvija.

Kako vidim misiju svog rada kroz AniMaštu:

  Podsticanje drugih na lični rast i razvoj
  Motivisanje drugih na proces širenja svesnosti
  Podsticanje drugih da se duhovno probude i razvijaju
  Pomaganje u podizanju nivoa svesnosti
  Pružanje pomoći i podrške na putu potrage za svojim kvalitetima na koje su usput, opterećeni okolnostima, zaboravili ili ih potisnuli
  Širenje pozitivne energije
  Prenošenje znanja onima koji su u potrebi
  Deljenje toplih reči, empatije, saosećajnosti, razumevanja i ljubavi

Osećam slobodu da u interakciji sa ljudima u potrazi za promenom učim i razvijam se još više, da otkrivam o sebi i dozvoljavam sebi da rastem, usavršavam se, širim svoju svesnost i potrebe u napredovanju kao terapeut i kao ličnost/duša, dopuštam da budem otvorena da ugrađena znanja usmeravam ka novim projektima u kojima mogu još više da širim svoju misiju i spoznajem njene aspekte.
AniMašta
Anita Marković