Koliko je bezbedan rad duhovnim tehnikama?

Duhovni rad je bezbedan ukoliko se radi sa etički nastrojenim edukovanim osobama koje imaju iskustvo kako da vas vode kroz procese koje zahtevaju duhovne tehnike. Bezbednost se ogleda i u tome da se prepustite svojoj intuiciji i dozvolite sebi da pronađete terapeuta u kojeg možete da imate poverenja, kako bi proces otvaranja skrovitih delova sebe išao postupno i sigurno za vas.

Osobama koje su motivisane za promenu i suočavanje sa svojim neisceljenim delovima života, koje u radu na sebi vide smisao i otvorene su prema duhovnosti, energetskoj psihologiji ili medicini, pa shodno tome imaju čistu nameru i čisto srce, rad uz pomoć duhovnih tehnika omogućuje dodatno podsticanje promena u životu za kojima teže i povećavanje količnika svesnosti.

Bezbedno je i za one koji bi želeli, ali osećaju određene blokade koje nisu toliko jake da ih odvoje od pokušaja, pa mogu da dozvole sebi da im se otvore novi vidici u pogledu života i sebe u njemu.

Sa druge strane, kod osoba sa mentalnim poremećajima, onima koji koriste medikamentoznu terapiju, kojima preovlađuju strahovi, kao i onima koji ne veruju u energiju, Boga, Izvor, Univerzum, univerzalno energetsko polje ili neki vid više sile ili univerzalnog smisla, preporučuje se da na sebi rade sa psihijatrom ili psihoterapeutom.

Naravno, postoje osobe kojima je emotivno teško da se suočavaju sa svojim ranjivim ili neisceljenim delovima sebe (što mogu da budu različite traume ili neprijatni događaji u životu), pa stoga biraju da to potisnu i zaborave. One biraju (svesno ili nesvesno) da se prosto ne susreću ponovo sa bolnim momentima i onda mogu da doživljavaju da to za njih nije bezbedno. Čak i kod ovih slučajeva situacija može da se promeni onog trenutka kada se u životu pojavi dovoljno snažan okidač koji osobi posluži kao motivacija da se duhovno probudi.
menjamse.com
Anita Marković