18. 10. 2021.
Partnerski odnos kao okidač za investiranje u svoj duhovni procvat

Dinamika partnerskih odnosa je intrigantna i veoma složena tema. Često se susrećem sa nezadovoljstvom partnera, koji jasno mogu da ukažu na sve što im ne odgovara u odnosu. Nekada se događa da je osoba toliko razočarana da rešenje vidi u tome da se partner u potpunosti promeni, kako bi mogli da ostanu zajedno. Ovo je prva stvar koju je neophodno osvestiti i dekontaminirati, jer ne možemo da menjamo druge, niti da utičemo na njihovu promenu. Promena je moguća jedino u nama samima. Tek kada pronađemo hrabrosti da se suočimo sa našim neisceljenim sadržajima, ostvarujemo mogućnost da se pod pozitivnim efektom Zakona privlačnosti izmeni i naša realnost. Dakle, kada ovladamo sopstvenim lekcijama, to se trenutno odražava na naše neposredno okruženje, a isto važi i za partnerske odnose.

Postoji mnogo načina kako možemo da radimo na unapređivanju partnerskog odnosa. Jedan od zanimljivih načina koji pomognu da dođe do „a-ha“ momenta jeste analiza na kog roditelja najviše podseća svaki od partnera. U većini slučajeva, privučeni smo partnerom koji nosi paket osobina nekog od naših roditelja. Roditeljski imprint je prvi partnerski odnos sa kojim se kao deca susrećemo, pa samim tim i model po kojem biramo svoje partnere.

Dubljom analizom otkrivamo teme koje je potrebno proći u cilju razrešavanja odnosa koji smo izgradili odrastajući uz roditelje. Naše malo ranjeno unutrašnje Dete najčešće reaguje u situacijama ovde i sada koje nose energiju sličnu onoj iz ranog detinjstva, još iz odnosa sa roditeljima ili bliskim autoritetima. Kada dođe do preplavljivanja umorom, uzburkanosti usled nerešenih tema među partnerima ili bavljenja potrebama sopstvene dece ili drugih ljudi, uz obojenost svakodnevnim stresom, često u prvi plan iskoče naše stare naučene nefunkcionalne reakcije još iz doba detinjstva. Tim mehanizmima smo se „borili“ kada smo želeli da ostvarimo neko pravo za sebe: da budemo važni i vredni, da nas čuju i uvaže, da dobijemo razumevanje i ljubav.

U terapeutskom procesu nastupa preokret. Neusklađen partnerski odnos posluži kao okidač za dolazak u terapijski proces, a zatim se prirodno pređe na teren nesvesnih i neisceljenih sadržaja. Nekada preovlada nesvesna blokada da se upustimo u rad na sebi, da se u duhovnom smislu ne odvojimo previše od partnera, a to je najviše zbog straha ega od mogućnosti odvajanja. Nekada je to odlična prilika da se duhovnim buđenjem, po principu spojenih sudova, plodovima novonastale promene inicira i partner ka uzbudljivom procesu menjanja i duhovnog procvata. Nema ništa lepše kada se ostvari sinhronicitet partnerskog rasta i razvoja, uz uzajamnu podršku, razumevanje i ljubav.

Ovakva odluka može da izgleda kao veliki trošak i atak na porodični budžet. Međutim, ako pogledamo iz metaperspektive, zapravo je višestruka investicija: isceljivanje unutrašnjeg Deteta, podizanje nivoa svesti, ovladavanje veštinama dobrodošlim u različitim odnosima i, ako odemo još dalje, proces rada na sebi pomaže osobi da transcendira svoje doživljavanje sebe kao ličnosti u fizičkom telu i oslobađa je za čudesno kreiranje života po meri svoje duše. Osoba je spremna da sagleda svoj najuzvišeniji božanski identitet sebe kao duše u fizičkom telu i dopusti Višem Ja da je vodi životnim tokom na prosvetljen način, sve do ovladavanja uzvišenim majstorstvom. Usidreni u svom majstorstvu, kreiramo život u potpunom energetskom poravnanju sa svojim božanskim potencijalima, talentima i darovima.

Nije od presudnog značaja tema koja nas žulja, da bi nas kao okidač aktivirala da uđemo u proces rada na sebi. Važno je da li raspolažemo svešću koliko je to suštinski neophodno, kako bismo osvestili svoj pravi identitet. Suštinski je bitno da li želimo da investiramo vreme i novac u sebe, dopremo do istinske ljubavi prema sebi i drugima, a time i samom životu, kao vrhunskoj božanskoj kreaciji.
AniMašta
Anita Marković