30. 03. 2019.
Rad na sebi


Kako možemo da promenimo nesvesne i svesne imprinte koje smo usvojili tokom odrastanja? - Radom na sebi!

Uopšte nije važno koju metodu i tehniku ćemo odabrati ili ćemo biti otvoreni za više njih. Jedino je važno da nešto učinimo, pokrenemo se i držimo život u svojim rukama.

Kada dozvolimo sebi da se oslobodimo stega predrasuda, straha i otpora, čeka nas put bržeg razvoja naše duše.
AniMašta
Anita Marković