09.  01. 2021.
Da li je zona komfora sigurno mesto?


Zonu komfora sam nekada sagledavala kao zonu koja mi je donosila sigurnost i utehu. S vremenom, ona je za mene postala zatvor u kojem sam držala sve svoje potrebe, želje i potencijale na nivou straha da probam da skočim i donesem promenu u svoj život. Sada sagledavam da je moja zona komfora entitet koji svojim akcijama nezaustavljivo širim i bogatim. Svaki moj trenutni maksimum širenja moje zone komfora donosi novu moć da je još više proširim. Sve novo ugrađeno u njenu najnoviju verziju pretvara se u ojačan temelj za istraživanja mojih snova, mogućnosti, ideja i kreacija.
AniMašta
Anita Marković