Blokade na putu

Ovo pitanje je prilično kompleksno. Primetila sam da blokade mogu da se ispolje ne samo vezano za duhovni rad tehnikama Theta i Timeline Healinga, već i u odnosu na jogu, promenu ishrane koja vam uporno stvara digestivne probleme, prestanak pušenja, ali i u bilo kojim drugim aspektima života i izazovima sa kojima se susrećemo. 

Duhovni put posmatram kao proces u kojem se svi nalazimo kao duše, bez obzira na to da li se aktivno bavimo radom na sebi kroz duhovne tehnike ili psihoterapijske modalitete, ili se nismo nikada opredelili da na ove načine radimo na sebi. Naša životna iskustva u materijalnom univerzumu su zapravo odličan i najveći poligon za duhovni rast i razvoj. Dodatnim usmerenim radom na sebi odabranim tehnikama i metodama mi samo olakšavamo naše učenje na tom putu, ubrzavamo ga i podižemo nivo svesnosti, kako bismo mogli da budemo u što autentičnijem večnom sada trenutku i autonomni kao ličnosti i duše. Navešću naše najčešće blokade na duhovnom putu:

  1.    Verovanja u različite tipove iluzija i vezanosti za materijalno
  2.    Loše navike i zavisnosti
  3.    Loša ishrana
  4.    Nepravilno ili nesvesno disanje
  5.    Negativne emocije
  6.    Negativne misli i ključni negativni programi
  7.    Stres, briga i rasipanje energije
  8.    Negativni faktori iz okruženja
  9.    Negativna karma
10.   Otpor

Da bih vam olakšala razumevanje blokada, ali i kako negativna uverenja pod uticajem različitih blokada mogu da nas sabotiraju da živimo punim plućima, navešću samo neke od mnooogih programa sa kojima sam se suočavala u svom radu na sebi i drugima:

  Moram da živim u verovanju (u iluziju) da je duhovni rad dozvoljen/rezervisan za ljude koji se bave jogom/za monahe sa Tibeta/hrišćanske iskušenike u kelijama i manastirima.

  Moram da imam strah od duhovnog rada, jer verujem da nije prihvaćen od strane religije/crkve//da je jeres//da zbog toga Bog može da me kazni.

  Duhovni rad je opasan i donosi nesreću i stradanje.

  Moram biti vezan/a za materijalni univerzum i da verujem da je sve što me okružuje samo ono što je vidljivo mojim fizičkim čulima.

  Ako se bavim duhovnim radom moram da verujem da ću biti u kontaktu sa natprirodnim fenomenima/silama koje su opasne i strašne/koje mogu da me unište/od kojih mogu da izgubim razum.

  Imam strah od promene.

  Moram da se plašim svog duhovnog rasta i razvoja, jer ako se promenim, moji najmiliji me neće voleti.

Našim silaskom, kao duše, u materijalni univerzum dolazi do spuštanja naše vibracije svesti i menjanja gustine dimenzije u kojoj boravimo. Tako je na Majci Zemlji dugo vladala treća gustina, a od nedavno Zemlja se uzdigla na četvrtu gustinu. Kao što se svaka duša širi u svojim spoznajama i napredovanjima kroz prostor i vreme na svom životnom toku, tako isto i Majka Zemlja ima svoju potrebu da se širi i uzdiže. Našim uzdizanjem i širenjem svesnosti mi zapravo pomažemo i da se Majka Zemlja uzdiže. Prilikom spuštanja naše vibracije svesti voljno odlučujemo čak i to kakva iskustva ćemo kao ličnosti prolaziti u fizičkoj ravni. Zapravo, to podrazumeva da biramo sve o našem životu koji trenutno živimo.

Kada kao ličnosti u materijalnom univerzumu prolazimo iskustva niske vibracije, poput trauma i neprijatnih iskustava, kroz dominirajuća negativna osećanja patnje, ljutnje, straha, mržnje, tuge, krivice i mnogo drugih često se pitamo zbog čega nam se sve to događa. Zapravo, svaka situacija u životu, ma koliko dramatična ili teška bila, donosi nam određena iskustva po koja smo došli. Zahvaljujući tim iskustvima učimo o sebi kao duši – šta je to što ne želimo da bude više deo našeg identiteta, ali i kako možemo da se uzdignemo iznad sadržaja koji nam više ne odgovaraju, čime u stvari težimo promeni i oslobođenju.

Svi težimo da budemo srećni i zadovoljni, da živimo život radosni i u potpunosti ispunjeni, okruženi ljubavlju. Ono što nas odvaja od toga da budemo usidreni u ovim božanskim i prelepim osećanjima jesu naše blokiranosti. Neke blokiranosti su svesne i sa njima možemo lakše da izađemo na kraj. Međutim, blokiranosti koje su nesvesne predstavljaju izazov za istraživanje, detektovanje, osvešćivanje, otpuštanje i zamenu za programe koji mogu da nam koriste na prosvetljen način.

Nama kao ličnostima su na životnom toku prisutne različite blokade, i to baš one koje smo na početku i odabrali da proživimo, a koje, zahvaljujući radu na sebi, bilo konvencionalnim načinima, bilo duhovnim tehnikama ili integracijom, možemo da rešavamo i otklanjamo. U ovoj mogućnosti leži lepota rada na sebi. Međutim, otklanjanje sopstvenih blokada je proces. Na tom putu je potrebno znati razliku između svojih trenutnih kriza usled raznoraznih okidača i aktiviranja svojih neisceljenih prošlih ja i svog novog ja koje želi promenu i koje širi svoju svesnost držeći volan svog života baš ovim aspektom sebe koje je željno učenja i menjanja.

Moj duhovni rad sada već mogu slobodno da kažem prožima izuzetno interesovanje u pogledu otkrivanja i rešavanja ovih nesvesnih negativnih blokada na različitim nivoima postojanja. Snažno sam privučena idejom otkrivanja programa i njihovog razvrstavanja po važnosti i dubini obavezivanja. Ovo je posebna i velika tema, pa je za sada ostavljam za neku drugu priliku.

Osvrt na blokade, na njihovo delovanje na naše živote i sve izrečeno do sada je izraz moje potrebe da razumete kompleksnost suočavanja sa različitim tipovima blokada kroz rad na sebi. Nije mi namera da vas uplašim ili obeshrabrim – naprotiv, imam potrebu i želju da razumete da je potrebno vreme za proces razotkrivanja i čišćenja. Ovaj proces, kako ga ja razumem ovom svojom trenutnom svesnošću, svaki sledeći put razotkrivanjem i čišćenjem donosi sve više svetla u naše živote. Neke blokade su manjeg obima i intenziteta, pa će se shodno tome brže osetiti i videti promena, dok sa drugima može biti zahtevniji i seobuhvatniji proces.

Ono što je moja ideja vodilja jeste da ostajem dosledna učenju o sebi kroz suočavanja i razotkrivanja. Moje iskustvo je da mi je život neuporedivo potpuniji, lakši i protočniji otkad sam aktivno na duhovnom putu uzdizanja. Volela bih da moje reči mogu da vam posluže barem malo kao podstrek da istrajate na svom putu, šta god da radite ili kojom god metodom ili tehnikom da se služite, svesni da trenutna blokiranost samo ukazuje šta je sledeće na redu da se reši. Srećno!
menjamse.com
Anita Marković