Ja kao duša u materijalnom univerzumu
Volim sebe da posmatram iz perspektive duše i svih njenih delova u svih 12 ravni postojanja. Prepuštam sada svojoj duši, svom višem Ja, svojem plamenu duše i mojim duhovnim vodičima da me vode kroz ove redove predstavljanja.

Stara sam preko osamdeset miliona godina, ali sam takođe i duša koja je u konstantnom procesu ekspanzije. Moje životno iskustvo je bogato duhovnim lekcijama koja sam sticala inkarnirajući se u materijalnom univerzumu i nekim paralelnim univerzumima, ali i ostajući u višim dimenzijama u skutima svoje monade. Svesna sam da je moj sadašnji dolazak u ravan materijalnog univerzuma ili 3D matricu moja poslednja inkarnacija u fizičkoj ravni. Prosto sam došla da kompletiram svoje nedostajuće lekcije i nešto uradim sa znanjima koje sam prikupila na svom životnom putu.

Došla sam u ovaj život pažljivo birajući porodicu i uslove pod kojima ću se roditi, odrastati i kakav tok života ću prolaziti, kako bih mogla postepeno da razvijam svoja nedostajuća znanja i veštine kroz ličnost Anite u ovoj ravni postojanja. Postojali su izazovi koji nisu bili ni prijatni ni lepi, posmatrano iz ugla ličnosti u materijalnom univerzumu, ali koji su mi doneli tokom života kao ličnosti motiv za traganja kako da sebi pomognem. Ovo je jedan od razloga zbog čega su mi baš ti događaji u ovoj inkarnaciji poslužili – kao okidač za duhovno buđenje. Naučila sam da ne odustanem od sebe, da tragam za sobom i svojim znanjem, otvorila sam se za različite načine kako da pomažem sebi, a onda sa pozicije isceljene sebe i kako da pomažem drugima.

Kao duša postajala sam sve ispunjenija znanjima koja sam, jedno po jedno, kompletirala. Veoma je značajan momenat spoznaje, koji napokon dobro razumem, to koliko je fizičko telo čudesno i jednako vredan deo kao i svi ostali delovi moje duše u ostalim dimenzijama postojanja. Odjednom sam naučila kako da prirodnu predispoziciju koja mi je data u materijalnom univerzumu, kao i sastav tela koji to podržava, koristim kako bih u svojoj unutrašnjoj tišini komunicirala sa čitavim svemirom i kako bih uticala na to da moje telo, kao sveti hram, bude zdravo. Zapravo, kako mogu da pomirim materijalni i duhovni svet u sebi kao duši u materijalnom univerzumu.

Moja putovanja kroz vreme i prostor su toliko čudesna da sam ih koristila da odem na ne tako mila i draga mesta gde su bile izuzetno zapetljane energetske blokade. Odatle sam mogla da prodrem do velikih uvida i lekcija, koje sam onda mogla da iscelim i promenim njihove vremenske tokove. To su bila značajna otkrića i isceljenja koja su doprinela da se kao duša sve više uzdižem. S druge strane, koristila sam vremenska putovanja kako bih sagledala predivna iskustva i uspomene koje sam živela u svojim prošlim i budućim vremenskim linijama, odakle sam preuzimala nadahnuća, spokoj, lepotu življenja i postojanja. Koristila sam ih i za susrete sa predivnim duhovnim bićima i vodičima od 100% Božijeg svetla sa kojima sam izgradila divan i negujući odnos pun bezuslovne ljubavi i podrške na putu (o ovim iskustvima ću slobodnije govoriti nekom drugom prilikom).

Pre više hiljada godina sam na Liri Vegi, mestu sedme gustine na kojem vladaju čudesne prilike moćnog stvaranja i nezamislivih mogućnosti svesti (iz pozicije čoveka u materijalnom univerzumu nižih gustina, kao što je život na Majci Zemlji), bila prvosveštenica. Ova premudra ja mi je donela mnoštvo znanja, mudrosti i inspiracije za ovaj sadašnji trenutak u meni kao duši u Aniti kao ličnosti. Mesto na kom ona obitava je magično lepo i delim to iskustvo sa vama koliko mogu da ga opišem sadašnjim jezikom i rečnikom – to je mesto prelepe svetlosti postojanja, predivnih boja harmonije koja tamo vlada, prosvetljenih zvukova gonga koji sviram u zanosu kreacije, tajni alhemije i časova boravka u unutrašnjoj tišini sa vidikovca, odakle se pogled prostire preko svetlosnog grada u podnožju, pa sve do večnosti.

Kao duša u Aniti kao ličnosti, raspirujem inspiraciju u želji da je probudim za moje najuzvišenije dobro u ovom životu. Tragam za načinima kako to može da se ostvari na mom planu postojanja, ali ujedno i za druge duše u materijalnom univerzumu. Čini mi se da se moja životna, planetarna i kosmička misija nikada pre nisu ovako prepletale i podupirale na mom životnom toku. Osećam snažnu vibraciju stvaranja iz najniže tačke spoljašnjeg univerzuma kao nikada do sada. Najviša ustreptalost vibracije dolazi u istraživačkom poslu koji nastavljam kroz svoje životno putovanje – kako da se procesi širenja svesti i uzdizanja podrže do te mere i na načine koji su prihvatljivi i jednostavno usvojivi kao sveopšte dobro – kao svetlost.

Ostavljam Aniti kao ličnosti da se svojim usavršavanjima modelira za ono što je potreba mene kao duše, jer imam svest da sam čisto Božije savršenstvo koje je sa sobom donelo sve što mi je potrebno. Mnogo sam zadovoljna, radosna i ustreptale vibracije, jer je osećaj jednosti mene kao ličnosti u materijalnom svetu sa sobom kao dušom i monadom u potpunoj ravnoteži.
menjamse.com
Anita Marković