Kako dostići samorealizaciju

Kada se osoba autentično zainteresuje da ide putem yoge ili samospoznaje i samorealizacije, ona stvara mogućnosti da razotkriva svoje blokade i s vremenom sve više osvetljava nečistoće koje je potrebno ukloniti, pročistiti i raskreirati kako bi se razotkrila celokupna svesnost (chit). Ono što nas sprečava da dostignemo čistu svesnost jesu naši negativni programi i misaoni oblici, negativne misli, nefunkcionalne rane odluke, negativna osećanja koja nosimo i traume koje smo preživeli u svom životu duše.

Prvi korak da se dođe do promene može biti kroz edukaciju, hrabrost da se krene putem samospoznaje i suoči sa svojim unutrašnjim sadržajima i razvojnim deficitima, kroz psihoterapijski proces. Ovako se dolazi do samorealizacije na nivou ličnosti. Odavde osoba kreće krupnim koracima ka upoznavanju sebe i svoje duše, jer samorealizacija na nivou ličnosti dozvoljava osobi da vidi i doživi bogat unutrašnji svet osećanja, impresija, predrasuda i iskustava koje je ponela iz svih života i ovog u kojem se nalazi sada i ovde. Osvešćivanjem ovih sadržaja, spremnošću da se oni pogledaju iz meta perspektive i njihovim otklanjanjem procesima čišćenja, raskreiranja i otpuštanja osoba podiže sopstvenu vibraciju svesti i dolazi do duhovnog nivoa samorealizacije.

Kao što Patanđalijeva yoga sutra upućuje da svesnost nije u stanju da spozna sebe, zaključujem da je za osobu važno da prevaziđe blokade sopstvenog uma i ega i dopusti svom umu da bude partner svetlosti duše na putu svog duhovnog nivoa samorealizacije.

Moj put je otišao u smeru korišćenja duhovnih tehnika isceljivanja koje mi pomažu da pristupim jasnije blokadama koje mi stoje kao prepreka na putu dostizanja samorealizacije, da mogu da se suočim sa njima, iz njih naučim ono što je potrebno i time pomognem sebi kao ličnosti/duši. Svi mi smo se uputili na isto mesto i svi ćemo dostići samorealizaciju. Jedina razlika je u tome sa kolikom svesnošću ćemo prolaziti svoj put do nje.
menjamse.com
Anita Marković