Back
Next
  Osećam se blagoslovenom da pored sebe imam muža sa kojim mogu da delim život i zajedničku životnu misiju na temeljima iskrene podrške, posvećenosti, ljubavi i poštovanja.

  Osećam se blagosloveno time što smo nagrađeni ćerkom Lirom, harmonijom našeg univerzuma.

  Osećam se privilegovano da mi je život podario porodično izobilje koje je plodno za mnoga druga velika stvaranja.

  Osećam se blagosloveno da nas troje zajedno možemo da kreiramo i stvaramo svetove.
menjamse.com
Anita Marković