Prikaz analize jednog mog sna

Ono što je prethodilo snu:
05. 08. 2016.
 
Poslednje dane odmora provodimo u prirodi, obilazeći znamenitosti, sakupljajući još srećnih  porodičnih trenutaka. Razmišljala sam o kvalitetu odnosa na godišnjem odmoru i koliko znači opuštenost i život bez stresa. Prolazilo mi je kroz glavu i kako sve to izgleda kod kuće kada nas realnost okupira i nametne svoj ritam pun obaveza. Zapitala sam se da li sam tada previše zahtevna prema Liri (svojoj šestogodišnjoj ćerki) i da li me moja preosetljivost koja nastane usled velikog broja obaveza ometa da prema njoj zadržim potreban stav pun ljubavi i potrebne čvrstine.

Naziv sna: Odbrana od ranjene mačke

Bila sam sa Lirom. Veče je. Ne sećam se šta je bilo pre toga. Nas dve idemo ka autu, a u susret nam dolazi skotna mačka. Njen stomak je ogroman i sama je vrlo krupna, poput mačora sa velikim glavama i šapama. Imala je ranu na leđima, kao da se potukla sa nekim. Dolazila nam je vrlo agresivno u susret, unapred braneći se i sikćući na nas, iako smo mirno hodale. Uplašila sam se da nas ne ogrebe, pre svega Liru. Imala sam njenu teksas jaknu i počela sam njome da teram mačku, a ona je sve vreme kidisala.

Utisak nakon buđenja:

Iako naizgled običan san, mene je veoma uzbudio. Bila sam poprilično potresena, tako da sam konstantno razmišljala o ranjenoj mački. I u ranijim snovima su se pojavljivale mačke i obično sam u njihovom ponašanju prepoznavala sebe, ali neko vreme ovom snu nisam mogla da pristupim. Donela sam odluku da ovaj san obavezno analiziram sa suprugom.

Analiza sna uz opise

Bila sam sa Lirom (Lira – neko ko prolazi kroz zahtevan period života, kreativna i vedrog duha). Veče je (period dana kada sam usmerena da se posvetim Liri, njenom smeštanju na spavanje, našem ritualu čitanja priče za laku noć i vreme nakon kojeg mogu malo da se posvetim sebi i svojim potrebama). Ne sećam se šta je bilo pre toga. Nas dve idemo ka autu, a u susret nam dolazi skotna mačka (skotna mačka – mačka koja se sprema da postane majka, koja je ranjiva i osetljiva; pred njom je nov period života). Njen stomak je ogroman i sama je vrlo krupna, poput mačora sa velikim glavama i šapama (njena veličina, poput krupnih mačora, me asocira na to koliko je važna i velika mačka). Imala je ranu na leđima, kao da se potukla sa nekim (ta rana na leđima je nešto što je na vrlo nezgodnom mestu, na vitalnom organu, čini je osetljivom, u strahu i stalnom podozrivošću od napada). Dolazila nam je vrlo agresivno u susret, već unapred braneći se i sikćući na nas, iako smo mirno hodale (kada se jednom tako teško povredi, mačka je pod velikim strahom da se to ne ponovi, pa iz straha napada). Uplašila sam se da nas ne ogrebe, pre svega Liru. Imala sam njenu teksas jaknu (nešto što služi za zaštitu od hladnoće, dovoljno je kruta, ali ne previše i kada zamahnem njome mogu da držim mačku na sigurnoj distanci) i počela sam njome da teram mačku, a ona je sve vreme kidisala.

Premošćavanje sna:

(Ovo je najvažniji deo analize gde sam dobijene opise sadržaja sna premostila, tj. povezala sa situacijom iz realnog života. Dobijene opise koje sam metaforički posmatrala sam uklopila u realan život i na osnovu toga uspešno izvukla zaključke.)
Sama sam poput te skotne i povređene mačke. Pre svega vučem povrede iz ranijeg perioda života, koje su bile toliko snažne da su bile od vitalnog značaja za moj život – poput mačkine povrede na kičmi. Kao skotna mačka i ja sam u svom životu „trudna“ i preda mnom je niz situacija koje treba da mi donesu nov život, kako poslovni tako i privatni. Život pod takvim okolnostima ume da bude napet i iscrpljujuć. Iz bojazni da se ponovo ne nađem u sličnoj poziciji kao u prošlosti, često mi se dešava da kao mehanizam samoodbrane držim gard u želji da se odbranim od potencijalne opasnosti. Takvo ponašanje u sadašnjem realnom životu može da me povredi, ali i moju ćerku Liru. Zato u snu koristim Lirinu teksas jaknu, znači nešto što može da mi pruži dovoljno dobru odbranu od takvog (mog) ponašanja. Upotrebom te jakne neću ugroziti tu povređenu i skotnu mačku u meni samoj, već ću joj zapretiti nečim što je odlična zaštita, dovoljno kruta, ali i savitljiva kada zamahnem, čime ću joj staviti do znanja da odustane od napada. Da bih savladala mačku potrebno je da budem istovremeno i čvrsta i fleksibilna (baš kao i teksas jakna). To znači da moj stav i odnos prema unutrašnjem osetljivom aspektu moje ličnosti treba da se prilagodi, kako mu ne bih dozvolila da izađe u prvi plan onda kada ne treba, ili kako bih ga uvažila kada je to potrebno.

Zaključak:

Držeći po strani takav svoj ranjiv aspekt mogu samo da unapredim svoj način života i ponašanja. Zapravo, u sadašnjem trenutku, ovde i sada, meni sigurno ne preti nijedna opasnost koja bi mogla da me na takav isti način povredi, kao što je to bilo nekada. To znači da je poželjno da odustanem od starih obrazaca ponašanja i agresivnog načina samoodbrane predostrožnosti radi. Kada je takav način ponašanja aktuelan, on može da postane opasan ne samo po mene samu, već i po moju ćerku. Takvim modelovanjem mogu da je pogrešno naučim da je ispoljavanje agresije način da se suočava sa životnim situacijama. To bi svakako nju moglo da „povredi“ i pogrešno je nauči kako da se ponaša u životu kada se oseti uplašeno ili kada je pod stresom.
Protivteža tome jeste nova odluka koju donosim da napustim stari način i obrazac ponašanja. Ujedno je važno da poštujem i uvažim svoj unutrašnji osetljiv aspekt tako što ću u meni važnim trenucima verbalizovati ono što mi smeta ili me plaši, čime ću dodatno omogućiti sebi da postavim bolje granice za sebe i prema drugima, a dodatno naučiti ćerku da može da radi isto to kada je potrebno. Moj stari obrazac ponašanja mi nije više potreban, niti je funkcionalan – nekada je služio u cilju samoodbrane, a danas je prevaziđen.
Moja nova odluka bi bila jačanje kreativnog pristupa, oslobađanje unutrašnje energije otvorenog ispoljavanja emocija, što će dovesti do mog opuštanja i promene zastarelih samoodbrambenih mehanizama reakcije u trenucima koji to ne zahtevaju. Ako Liru posmatram kao deo mene, moja nova odluka može najviše da doprinese da u sebi razvijem pun potencijal vedrine, kreativnosti i pozitivne energije, na čijem putu više nije dobrodošla moja agresivnost predostrožnosti radi iz straha od povređenosti.
menjamse.com
Anita Marković