Povezanost psihoterapije i duhovnog rada

Od početka sam prepoznala kompatibilnost, preplitanje i dopunjavanje psihoterapijskog procesa sa duhovnim tehnikama Theta i Timeline Healinga, joge, ali i analize snova. Iskrena da budem, u početku sam stidljivo o tome pričala, a u dubini duše sam prolazila unutrašnji konflikt da li to što osećam da treba da radim kao integrativnu terapiju svih znanja i veština kojima vladam zaista i treba da upotrebljavam i transparentno radim. To su bile moje blokade na putu. Suočila sam se sa njima, otkrivala šta stoji iza njih i otpuštala ih i otpuštala ih... Dobila sam i veeeliku podršku i dozvolu svog glavnog supervizora da se prepustim sebi, da živim i radim ono u šta verujem. Konačno, uspela sam da udahnem nov život svom profesionalnom selfu koji jeste to što jeste sa svim njegovim integralnim delovima. Samo tako sam mogla da osećam da sam celovita u profesionalnom smislu.

U psihoterapijskom procesu osoba istražuje sebe i svoju ličnost. Na primer, sa stanovišta transakcione analize, upoznaje svoj skript ili životni scenario po kojem nesvesno živi. Kroz taj rad upoznaje (i svakako postaje svesnija) negativnih i zastarelih obrazaca osećanja, mišljenja i ponašanja. Rad podrazumeva ne samo otkrivanje ovih sadržaja, već i suočavanja sa njima i donošenja novih odluka koje mogu da poprave kvalitet života u sadašnjem trenutku. U tom smislu, transakciona analiza može da nauči osobu da prepoznaje ove nesvesne obrasce i da ih svesno menja za druge koji su produktivniji, čime utiče na uvećavanje kvaliteta svesnosti, spontanosti i intimnosti u svom životu.

Na ovom nivou oba pristupa rade isto – otkrivaju negativne matrice programiranja. Razlika nastaje kod dubine promene, jer duhovne tehnike, pored ovog osnovnog nivoa koji se odnosi na ono što nam se događa u ovom životu, odlaze mnogo dalje i dublje, ulazeći u prošle živote, živote predaka i čak one nivoe koji se odnose na nastanak duše i sadržaje koje je duša svesno birala u višim dimenzijama postojanja pre nego što je odlučila da nastavi svoje duhovno putovanje ovde u materijalnom univerzumu.

Na osnovu svog iskustva zaključujem da su obe, nazvaću ih metode, ili oba pristupa, kompatibilna. Transakciona analiza kao psihoterapijski modalitet predstavlja odličan alat kao pomoć u praktičnim radovima koji omogućavaju kvalitet svesnog života ovde i sada. Sa druge strane, ThetaHealing ili Timeline Healing, kao duhovne metode, dozvoljavaju energetsko uklanjanje blokada i širenje svesnosti na duhovnom nivou.
menjamse.com
Anita Marković