Širenje polja svesnosti

Metode za duhovni rast i razvoj (Theta Healing & Timeline Healing) koriste meditaciju i ulazak u theta moždane talase kako bi se sa dubljih nivoa, bez uplitanja ega i 3D svesti, moglo pristupiti što pročišćenijim spoznajama. Na ovaj način dolazi do otkrivanja nesvesnih blokada u vidu osećanja i negativnih programa ili uverenja nastalih u scenama sa velikim negativnim energetskim nabojem ili traumama. Ove negativne energetske blokade nas nesvesno vezuju za prevaziđene modele funkcionisanja. Duhovnim tehnikama pojedinac osvešćuje kako su mesta negativnog energetskog naboja doprinela da se određeni programi razviju. Otkrivanje programa, njihovo otpuštanje, a zatim i zamena pozitivnim programima i prosvetljenim znanjima, doprinose procesu povećavanja svesnosti.

Duhovne metode koriste energiju kao polje rada. Naša osećanja su magnetne prirode, pa zato ono što osećamo – mi i privlačimo. Naše misli i uverenja su električne prirode i tako zajedno sa osećanjima stvaraju elektromagnetno polje. Sveukupnost toga je zapravo naše svetlosno energetsko-informaciono polje. Jednim delom ono je ispunjeno sadržajem sa kojim smo došli u ovaj život, a sa druge strane ga konstantno ispunjavamo novim sadržajima u skladu sa onim što živimo u ovom životu i to podrazumeva i naša osećanja i verovanja, ili, popularno rečeno, programe o sebi, drugima i svetu u kojem živimo. U zavisnosti od procesa rada na sebi i čišćenja ili otklanjanja nepoželjnih blokada iz ovog polja, mi stvaramo mogućnost promene energije u našem polju. Kao rezultat ovog rada, ovaj proces podiže vibraciju naše svesnosti.

Duhovni razvoj je put, a to u stvari znači da je proces. Tako gledano, efikasnost rada kroz čišćenje nesvesnih blokada podrazumeva učinkovitost u odnosu na količinu urađenog. Čak i jednim radom ovom metodom dolazi do promena uverenja, otpuštanja dela blokada i nagomilanih negativnih osećanja iz određenog polja na kojem se radilo, što donosi napredak i promenu. Međutim, ako to svetlosno energetsko-informaciono polje zamislimo kao ogroman balon, jedan rad i spoznaje do kojih se tokom njega došlo su samo mali deo celokupne slike.

Nekada je i ovo „malo“ za nekoga velika stvar, pre svega zato što zaista dođe do isceljenja tog dela na kojem se radilo. Međutim, ako posmatramo iz metaperspektive, osvešćivanjem tog malog dela zapravo dobijamo mogućnost da sa osvojene tačke osvetljenog vidimo sledeći nivo neosvetljenog i neosvešćenog, što nas direktno povezuje sa istinom da je duhovni put proces. Što više se bavimo sobom, u moći smo i mogućnosti da osvetljujemo sve više tih nesvesnih negativnih delova svog polja. Direktan benefit toga je sve veće menjanje vibracije svog svetlosno energetsko-informacionog polja. Time raste naša svesnost i ujedno naša vibracija kao ličnosti i duše ovde u materijalnom univerzumu.
menjamse.com
Anita Marković