Soul Realignment

Do sada je već sasvim jasno da sebe doživljavam kao integrativnog terapeuta, stoga moja interesovanja da još spoznajem ne prestaju. Nije se slučajno dogodilo da sam osetila unutrašnje vođstvo da bolje upoznam Soul Realignment kao potpuno komplementaran modalitet sa mojom dosadašnjom praksom. Kada se čovek jednom upusti u duhovna istraživanja, prirodno se pred njega stavljaju novi izazovi. Tada se javlja interesovanje kako da pomogne sebi u podizanju vibracije svesti i protočnosti svoje vitalne energije.

U svojoj duhovnoj praksi već neko vreme se na svoj način susrećem sa očitavanjima iz Zapisa Akaše, jedinstvenog informacionog centra celog Univerzuma. Termin „Akaša“ na sanskritu znači „etar“, dok u hinduizmu označava „nebo“, a najpribližnija moderna asocijacija bi bila internet, samo na duhovnom/energetskom nivou. Soul Realignment je još jedan od intuitivno isceljujućih modaliteta koji koristi Zapise Akaše da otključa naše potencijale, identifikuje i očisti negativne karmičke obrasce koji su se zadržali na nivou duše. Ono što je još zanimljivo jeste da se kroz ova očitavanja osoba kao ličnost u materijalnom univerzumu može upoznati sa svojim identitetom kao dušom, a spoznaja ko smo kao božanski otisak duše može da pomogne da se ova saznanja integrišu u naše ljudsko iskustvo.

Posebna dragocenost ove tehnike leži u mogućnosti da se energetske blokade i ograničenja grupišu u vidu negativnih karmičkih obrazaca zajedno sa posledicama koje su ostavile na naše svetlosno energetsko polje i božanski otisak duše. Time se otvara mogućnost širokog zahvata prilikom postupka isceljenja, uz prirodno povezivanje iskustava, životnih lekcija i priča iz prošlih života sa blokadama koje utiču na naš život sada.
menjamse.com
Anita Marković