Moje ThetaHealing iskustvo

ThetaHealing je relativno mlada metoda koju je devedesetih godina prošlog veka kreirala američka isceliteljka Vajana Stajbal. Kako to obično biva, podstaknutost ličnim problemima može da proizvede efekat dodatne motivacije, ne bi li čovek pronašao način da pomogne sebi da ozdravi. Tako se dogodilo i sa njom. Neću pisati o Vajani i njenom životu, jer u njenim knjigama možete detaljno o tome da čitate. Ovde želim da izrazim veliku zahvalnost na njenom razvoju ove tehnike duhovnog isceljivanja i sveobuhvatnom doprinosu kroz pisane materijale i obučene instruktore, koji prenose dalje njene ideje i metode rada.

Sreća je htela da moja instruktorka Aneta Dimitrovska, žena nesibičnog davanja i tople blagonaklone energije, bude baš ta koja će mene i mog supruga obučavati ovoj metodi duhovnog isceljivanja. Sećam se mog početnog seminara i različitih osećanja kroz koja sam prolazila. S jedne strane, osećala sam svoju srčanu čakru kako se širi i poskakuje od uzbuđenja i zadovoljstva, kao da slušam nešto što već znam. Sa druge strane, kontaminirane sopstvenim negativnim uverenjima i uticajima negativno polarizovane svesti, kolektivne matrice uverenja moje duhovne sposobnosti su dotakle svoj limit. Sećam se da mi je to tako teško palo, da sam otišla veoma nesrećna i nezadovoljna sa seminara. Međutim, to me nije obeshrabrilo, najviše zbog iskustva koja su na mene ostavljala duhovna isceljivanja. Nastavila sam da se  suočavam sa izazovom i otpočela sam proces rada na sebi kognitivno: učenjem i čitanjem, pohađanjem seminara i rada u grupnim procesima, ali i individualno, kroz puno meditiranja i otkrivanja.

ThetaHealing metoda je, prema mom mišljenju, iznedrila odličan način pronalaženja i osvešćivanja negativnih blokada sadržanih u našim negativnim uverenjima ili programima, stavovima, emocijama i traumama koje smo doživeli tokom života, ili – preciznije – na životnom toku koji obuhvata sva iskustva koja kao duša pamtimo na svom putu od trenutka nastanka. Naučnici se sve više interesuju da odgonetnu ovu misteriju (posmatrano sa fizičke ravni) i dolaze do hipoteze, a možda će vremenom i do dokaza, da delovi naše DNK koji su dugo nazivani junk DNK jesu delovi u kojima su zapravo smeštene baš ove informacije o iskustvima i istinskom identitetu ko smo mi na nivou duše.

Koliko je osoba sposobna da prodre do ovih informacija i zaviri u svoje istorijske podatke životnog toka duše zapravo zavisi od puno faktora, ali pre svega od količine nesvesnih blokada sa kojima se rodila i živi svoj trenutni život u materijalnom univerzumu. Ovo je za mene i moj put bio važan trenutak kada sam osvestila da ThetaHealing pruža alat kako mogu da se oslobodim ovih blokada i raskreiram uslove koje sam voljno odabrala, sa njima sišla u fizičku ravan i rodila se ovde u sadašnjem životu.

Kao i za sve u životu, potrebno je vreme da čovek otkloni sve svoje blokade. Njih je zaista puno, ali proces nije nemoguć. Prosto se na tom putu učimo i strpljenju da nam se prave stvari događaju baš onda kada smo za njih spremni. U Theta isceljivanju je važno razumeti da ne postoji loš tretman. Ono što je prepreka u procesu isceljivanja su zapravo naše blokade i obim njihovog dejstva sa kojim se suočavamo tokom njihovog otklanjanja. Svaki tretman donosi isceljivanje određenog segmenta, ili uzorka na kom se radilo. Ako smo u potrebi da snažnije osetimo korisnost i promene, potrebno je posvetiti pažnju i vreme tom cilju. Kako je život kompleksan protok, ukoliko želimo da iscelimo što veći deo njega, jednostavno su potrebni vreme, posvećenost, rad i dobra volja.
menjamse.com
Anita Marković