Moja Timeline Healing priča

Timeline Healing (TLH) je duhovna metoda koju je sa nama podelio Sal Rachele, čovek koji se kao ličnost puna čudesnih znanja pojavljuje u ulogama učitelja, sveštenika i autora knjiga, ali i duhovnog iscelitelja, vidovnjaka i kanala koji fluentno kanališe znanja i poruke duhovnih bića i vodiča. Najpoznatija su mu obraćanja kroz svoj plamen duše Liu, ali i druga visokovibratorna bića, kao što su Utemeljitelji, članovi Galaktičke Konfederacije i Arkturijanci.

ThetaHealing i TLH koriste theta moždane talase. Kako bi pojedinac mogao da aktivira theta moždane talase, zapravo je neophodno da zatvori oči i upliva u svoju unutrašnju tišinu i meditaciju. Obe metode koriste svoje vođene meditacije koje pojedinca uvode u stanje sa kojeg može dalje da se izmešta u scene ili fragmente svog životnog puta. Dakle, princip rada je vrlo sličan ili, preciznije, kompatibilan sa Thetom, pa sam zbog toga zahvalna Salu, jer nam je dao dozvolu da možemo svoja prethodna znanja da ugradimo u ona stečena na njegovim seminarima.

Vođena željom i znanjima koja će dodatno da rasprše moja duhovna razumevanja i iskustva, put me je doveo do Salovih knjiga, a kasnije i na njegove radionice i seminare. U stvari, bila sam spremna da duhovno porastem. Moje meditacije su se produbile, a moja svest se sve više širila odlascima u različite vremenske linije. Iz njih sam mogla da crpim ne samo oslobađanje od energetskih blokada, već i da dobijem određena znanja i downloade, svaki put tačno skrojene prema mojoj trenutnoj vibraciji svesti.

Zahvaljujući posvećenosti, doslednosti u izvođenju duhovnih praksi i istraživačkom radu na sebi, ali i drugima, sve neposrednije sam bila u dodiru sa radom kojim želim da se bavim, koji od mene ne zahteva napor, koji me ispunjava i čini poletnom. Na kraju, to postane rad u koji utonem, i tada bukvalno nestanu i prostor i vreme.
menjamse.com
Anita Marković