Transakciona analiza

Transakciona analiza (TA) je teorija ličnosti i komunikacije koju je pedesetih godina prošlog veka kao psihoterapijski pravac osnovao Erik Bern. U njenoj osnovi je da je svako ljudsko biće OK, da svaki čovek ima svoje kapacitete i potencijale uz pomoć kojih ima moć da misli, odlučuje i menja svoj život i sebe u njemu.

Psihoterapija transakcionom analizom (TA) je moj izbor i jedan od načina da se ljudima pruža profesionalna, iskrena i autentična pomoć i podrška, davanjem prostora da se razvijaju i rastu kroz prevazilaženje svojih razvojnih deficita, ali i moćan alat koji im služi i van psihoterapijskog okruženja. TA pomaže čoveku da otkrije kako živi svoje nesvesne životne scenarije (skript) čime dolazi do povećavanja svesnosti, kao i lakšeg i konstruktivnijeg funkcionisanja u svakodnevnom životu. Koristeći prošlost kao polje za prikupljanje informacija, osoba može da promeni svoje odluke i napravi akcije u svojoj sadašnjosti, čime doprinosi razvoju svojih korena u budućnosti. Kreiranje svojih korena u budućnosti predstavlja cilj psihoterapije do kojeg se dolazi kroz rad na razvoju sopstvene ličnosti, što je proces kroz koji čovek može da raste i razvija se tokom čitavog života u terapijskom procesu ili van njega.
menjamse.com
Anita Marković