Uslovi korišćenja

Činom prihvatanja Uslova korišćenja i/ili nastavkom pristupanja sadržajima sajta www.anitamarkovic.com i/ili www.animasta.com na bilo koji način i u bilo kom obimu potvrđujete da imate 18 ili više godina u trenutku ulaska na sajt, da ste pročitali Izjavu o odricanju od odgovornosti i Uslove korišćenja ovog sajta i njegovih sadržaja, da ste saglasni sa njima i da svojom slobodnom voljom u potpunosti prihvatate njihove odredbe i pravne posledice koje iz njih slede:

Izjava o odricanju od odgovornosti

1. Anita Marković nije licencirani/formalno obrazovani doktor medicine, farmaceut, psihijatar, nutricionista, kiropraktičar, fizioterapeut, homeopatski lekar, ili neki drugi licencirani/formalno obrazovani medicinski radnik. Sledstveno tome, Anita Marković ne daje profesionalne savete i/ili preporučuje ili prepisuje medicinske tretmane, niti bilo koji sadržaj objavljen na www.anitamarkovic.com i/ili www.animasta.com preporučuje ili prepisuje medicinske dijagnoze, procedure, terapije, lekove ili preparate.

2. Ništa što predstavlja sadržaj sajta www.anitamarkovic.com i/ili www.animasta.com ne treba tumačiti kao medicinski savet, dijagnozu, tretman, terapiju ili recept. Pristupi i tehnike koji su ovde opisani nisu namenjeni kao zamena ili dopuna za profesionalnu medicinsku negu, tretman, terapije, lekove ili preparate. Anita Marković vam izričito preporučuje da ne tretirate medicinski problem bez prethodne konsultacije sa formalno obrazovanim i odgovarajuće kvalifikovanim medicinskim radnikom. Anita Marković vam preporučuje da potražite profesionalnu medicinsku pomoć, u slučaju da smatrate da vam je takva pomoć potrebna.

3. Anita Marković je međunarodno i nacionalno sertifikovani i registrovani psihoterapeut sa univerzitetskom diplomom iz defektologije. Iako je to deo njenog profesionalnog obrazovanja i identiteta, u okviru sadržaja sajta www.anitamarkovic.com i/ili www.animasta.com Anita Marković ne daje profesionalne savete niti preporučuje i/ili prepisuje psihoterapijske i/ili defektološke/logopedske tretmane.

4. Informacije i smernice koje daje Anita Marković na sajtu www.anitamarkovic.com i/ili www.animasta.com su namenjene isključivo u obrazovne, duhovne i zabavne svrhe. One ne predstavljaju bilo kakav vid obećanja neke dobrobiti, mogućnosti izlečenja ili isceljenja, niti bilo kakav vid garancije rezultata ili ishoda do kojih može doći njihovim korišćenjem. Ništa od ovih informacija i smernica ne treba tumačiti kao profesionalne savete i/ili preporuke koje uključuju, ali nisu ograničene na, savete i/ili preporuke medicinske, psihoterapijske, poslovne i/ili pravne prirode. Premda sa vama deli ove informacije, Anita Marković ne prihvata odgovornost za promene do kojih može doći nakon i/ili usled njihove primene.

5. Anita Marković ne prihvata nikakvu obavezu i/ili odgovornost za bilo koju akciju koju preduzmete i/ili odluke koje donesete na osnovu bilo kog sadržaja sa www.anitamarkovic.com i/ili www.animasta.com. Odgovornost koju preuzimate je isključivo vaša, kao i moć da činite promene u vašem životu slobodnim izborom.

6. Ovim se, u potpunosti i bezrezervno, saglašavate da Anitu Marković i sve njene pravne naslednike, rodbinu, zastupnike i/ili opunomoćenike u potpunosti i bezrezervno oslobađate svake obaveze i odgovornosti.
menjamse.com
Anita Marković