Grupni rad

U zavisnosti od potreba klijenata, mogu da osmislim i vodim sledeće vrste grupnog procesa, prilagođene interesovanjima i nivou predznanja zainteresovanih:

  Iskustveno-edukativne radionice

  Grupe za analizu snova

  Grupe za duhovni rast i razvoj
menjamse.com
Anita Marković