Terapija parova kroz analizu snova

Na zajedničkim seansama se naizmenično posvećuje pažnja snovima parova. Na ovaj način parovi mogu da steknu neposredniji uvid u doživljaj i ugao gledanja svog partnera i time učvrste međusobno poverenje kao temelj za zdrav, ispunjavajući odnos i autentičan način za razvijanje bliskosti. Naše nesvesno je vodič u kojeg se uvek možemo pouzdati da će izneti na svetlo pravu temu i naći pravu meru za njeno mesto u našim životima.
menjamse.com
Anita Marković