Analiza snova metodom intervjua

Kad sa pažnjom zakoračite u svet svojih snova poklanjate sebi mogućnost da saznate savete svog najmudrijeg dela ličnosti – Nesvesnog. Zašto vam se onda ponavljaju uznemirujući snovi? Zašto se pojavljuju neki apsurdni, čudni, ali i čudesni sadržaji? Šta oni znače? Kako nam Nesvesno pomaže? Kako da ga razumemo? Kako da pretvorimo poruke sna u aktivnost koja može da nam promeni pravac kretanja kroz život? Upoznavanjem sadržaja sna, detaljnim sagledavanjem i opisom sadržaja sna stiče se jasna slika, osnov za pravljenje mosta ili prevođenja sadržaja sna sa događanjima u životu. Ove spoznaje unose novu energiju, kvalitet i naše otvaranje ka donošenju novih odluka u životu pred nama.
menjamse.com
Anita Marković