Psihoterapija Transakcionom Analizom

Ako želite da dublje otkrivate svoju ličnost kroz proces psihoterapije, unapređujete svoju komunikaciju upoznajući i primenjujući TA koncepte u svakodnevnom životu, saznate kako su vaša prošlost i detinjstvo uticali na ono što ste vi danas, menjate svoje stare odluke i donosite nove i funkcionalnije, uvažavate sebe i druge na jedan ok-ok način, kao i da podizanjem svoje svesnosti i razumevanja unutrašnjih procesa gradite sebe na putu samoljubavi, samoprihvatanja i samovrednovanja, onda je Transakciona Analiza put koji možete lako da razumete, usvajate i primenjujete u svom životu.
menjamse.com
Anita Marković