Uticaj TA na moj lični rast i razvoj

Posmatrajući sva tri aspekta promene (mišljenje – osećanje – ponašanje) mogu da sagledam integrisanost ova tri procesa kroz promene koje sam ostvarila u svom životu. U privatnom životu sam napravila proboj u slobodnom donošenju značajnih životnih odluka bez preispitivanja, ali i na profesionalnom polju. Razvila sam sposobnost i spretnost u izražavanju svojih osećanja i spontanosti što je donelo izuzetne kvalitete u odnosu prema sebi samoj, kćerki i mužu, ali i prema drugim ljudima. Posebno me raduje činjenica da se dobro osećam sa tim i velikim povećanjem svoje sposobnosti da budem intimna u odnosima. Verujem da se bez uvida ne može doći do akcije, bez koje nema ni promene ponašanja. Naučila sam kako sebe i svoje vreme mogu da zaštitim postavljanjem unutrašnjih i spoljašnjih granica.

Spoznala sam koliko mi je otvorena komunikacija donela kvalitet u životu, naročito uz svesno menjanje unutrašnjih poruka, pa sam tako snažne negativno kritikujuće introjektovane glasove figura/autoriteta mogla da zamenim pozitivnim ego stanjima koja su donosila stabilnost, sigurnost i blagost kako u meni samoj, tako i u odnosu sa drugima.

Otkriće da „kultura ima jak uticaj na skript i da su kulturološki uticaji relevantni ne samo u formiranju skripta, već kao i fundamentalni aspekti u terapeutskom procesu“ (Mazzetti, 2010), doprinosi da prepoznam negativnog Kritikujućeg Roditelja (-KR) kao kulturološki dominantnog na našem podneblju, ali i u mojoj primarnoj porodici. Suočila sam se sa jasnom idejom da je ovaj obrazac posledica strogog načina odgajanja i vaspitanja punog uslovljavanja i zabrana delovao na mene, ali me je spoznaja nadahnula i uticala na podizanje svesti i otvaranje prostora za nove izazove kako mogu samostalno da biram i menjam ono što ne želim da bude deo mog identiteta. Naučila sam kako mogu da transformišem negativna ego stanja u pozitivna u procesu komunikacije. Snažan efekat pronalazim kod smanjivanja upotrebe negativnog Negujućeg Roditelja (-NR), što me najviše raduje u odnosu sa kćerkom. Odjednom sam osetila snagu, moć, spremnost i veštinu da ne ponovim model koji sam naučila od svoje majke, pružajući kćerki mogućnost da razvija svoju samostalnost i različite vrste sposobnosti. U TA koncept skriptnog procesa i prepoznavanje Skoro tip 2 modela (Berne, 1970; Kahler, 1978) mi je doneo olakšanje i lakše uspostvaljanje nove odluke da ne odustajem od svojih želja i ciljeva, ali da naučim i da je važno da sebi dam vreme za odmor, uživanje, samopriznanje i proslavljanje nakon postignutih rezultata – ne samo da jurim sa jednog osvojenog vrha uspeha na drugi.

Proces opraštanja samoj sebi i mojim prošlim aspektima,  mojim roditeljima,  o čemu sam dosta naučila iz delova o Lorejn/Elis (Loraine/Alice) iz knjige Erskina i saradnika (Erskine, Moursund & Trautmann, 1999), doprineo je da reflektujem empatiju i razumevanje prema samoj sebi i svojim roditeljima, što je značajno unapredilo naše odnose. Osećam važnim to da sam TA mogla prvo da testiram na sebi – to iskustvo mi je dalo autentičnost u nastupu pred klijentima, u prenošenju znanja, ali i slobodi izbora TA koncepata i tehnika koje najradije upotrebljavam u radu.

Kako je život put na kojem stoje izazovi kontinuiranog razvoja i unapređivanja sopstvene ličnosti, ostajem otvorena da istražujem nove teme i prostore za dalji napredak.
menjamse.com
Anita Marković