Zašto su snovi moj lični izbor

Rad na snovima za mene nije samo lepa uspomena, jer sam na grupnoj analizi snova upoznala svog supruga i božanskog životnog partnera, već i dodir sa upečatljivim, potpuno drugačijim i gotovo magičnim sadržajajima svoje ličnosti.

Analizom svojih snova osoba može puno da dobije:

Dublje razumevanje svojih skrovitih delova ličnosti

Suočavanje sa događajima u svom životu i uspostavljanje korektiva i balansa

Razmatranje različitih scenarija i donošenje novih odluka u svom životu
(teme mogu biti različite: raskid veze, promena partnera, samostalan život, promena  posla, trudnoća da ili ne, promena stana, selidba u drugu zemlju, prihvatanje majčinske uloge, poboljšavanje kvaliteta partnerskog odnosa i drugih odnosa...)

Razvijanje i prihvatanje sopstvenih snaga i moći
(kreativnosti, odlučnosti, samopouzdanja, hrabrosti, ljubavi, samouvažavanja i dr.)

Obraćanje pažnje na poruke nesvesnog, razvijanje spremnosti da se jednom shvaćena poruka prihvati i razvijanje hrabrosti i spremnosti da osoba napravi akciju i iskorak iz dotadašnjeg načina funkcionisanja

Izazivam vas da se opustite i napravite kontakt sa svojim nesvesnim sadržajima, ako to već niste...

A onda jednom, kada budete spremni da saznate više o porukama koje su direktne preporuke Nesvesnog, vašeg najboljeg prijatelja, pruža vam se prilika da se zajedno sa terapeutom prepustite detektivskom postupku i zajedno razrešavate vama najdražu misteriju – vas same.
menjamse.com
Anita Marković