Zlatna strouk trijada

1. +BS (pozitivan bezuslovni strouk) = POHVALA BIĆA

•   Kako si pametan!

•   Kako si kreativna!

•   Kako si lep!

Osnovna poruka: TI VREDIŠ!

Ovo su poruke koje izražavaju osećanja: bezuslovnu ljubav, poštovanje, veru u drugog, poverenje itd.

Kod dece ovakve poruke utiču na:

•   Izgradnju pozitivne slike o sebi;

•   Izgradnju pozitivnog identiteta deteta;

•   Razvijanje pozitivne samopredstave;

•   Razvijanje samoosećanja - samoljubav, samopoštovanje i samopouzdanje.

Roditelj upućuje +BS > poruke se internalizuju/pounutre u ego stanju Roditelj kod deteta > dete je sposobno da aktivira unutrašnji izvor +BS > sposobnost samostroukiranja > dete održava pozitivnu sliku o sebi > razvijanje samoosećanja (samopouzdanje, samoljubav, samopoštovanje)

Kod odraslih ovakve poruke utiču na:

•   Dolazi do prepoznavanja, priznavanja i potvrđivanja;

•   Dobija potvrdu onih kvaliteta za koje veruje da poseduje;

•   Izgrađuje pozitivan identitet odrasle osobe;

•   Izgrađuje pozitivan odnos dve osobe.


2. +US (pozitivan uslovni strouk) = POHVALA AKTIVNOSTI/PONAŠANJA

•   To je bilo duhovito.

•   Mnogo lepo pišeš.

•   Sviđa mi se kako si snašao u toj situaciji.

Ova vrsta stroukova potkrepljuje i učvršćuje ponašanja. Može da bude:

•   Pohvala ponašanja;

•   Obećanje nagrade (moćno sredstvo za podsticanje novih poželjnih ponašanja);

•   Nagrada (jači je strouk od pohvale i potrebno je da bude simbolična).

Podela:

•   Procesna ili suportativna (važna je u procesu vaspitanja dece - pomaže detetu u procesu savladavanja veštine)

     ☑  Mnogo mi se sviđa kako si do sada uradio domaći. Odlično ti ide, samo nastavi.

•   Finalna

     ☑  Bravo! Jako si lepo recitovao. Mnogo sam ponasna na tebe, vodim te na sladoled.

3. -US (negativan uslovni strouk) = KRITIKA AKTIVNOSTI/PONAŠANJA

•   Ne sviđa mi se kada sediš krivo.

•   Način na koji si danas pričao sa drugom u parku nije bio lep.

•   Kada ne središ na vreme svoje igračke me ljuti.

Negativna ocena nečega što osoba radi, što je uradila ili tek namerava da uradi.

CILJ -US je PROMENA AKTIVNOSTI.

VAŽNO

Veština upućivanja -US koja se odnosi na intenzitet neprijatnosti i kvalitet.

U toku izražavanja ljutnje ili neslaganja VAŽNO je da osoba zna da je OK kao BIĆE, a da je njeno ponašanje negativno!
menjamse.com
Anita Marković