Zov moje duše

Po profesiji sam defektolog, analitičar snova i psihoterapeut koja ima dovoljno znanja i iskustva kako da pomogne čoveku u prevazilaženju životnih teškoća. Sa druge strane, ovi pravci nisu mogli do kraja da mi razreše određene energetske blokade koje su mi se po sličnom principu ponavljale u životu. To je bio okidač da se otvorim i potražim komplementarne načine kako da sebi dodatno pomognem i nađem rešenja koja nisam mogla da pronađem ni u školskom sistemu, ni na edukacijama, treninzima ili raznim usavršavanjima, a ni radom na sebi sa drugim terapeutima klasičnih psihoterapijskih usmerenja.

Moj životni tok mi je otvorio put ka duhovnim tehnikama, isceljivanju kroz meditacije ili energetskoj medicini, učenju slušanja svog višeg Ja, jasnom i tačnom razumevanju unutrašnjeg Božijeg glasa u sebi i procesu kanalisanja. Upravo mi je to otvorilo neverovatne spoznaje i duhovna iskustva kroz koja sam mogla da upoznam sebe na jednom dubljem nivou, u širem značenju onoga što kao ličnost predstavljam ovde u materijalnom univerzumu. Bez želje da zvučim grandiozno, moj život je otpočeo svoju fantastičnu transformaciju u kojoj više nije bilo mesta za negativnosti, ponavljajuće sadržaje koji su me iscrpljivali, ljude koji su mi izvlačili energiju, nesvesnost zbog čega mi se događaju životni izazovi, zapinjanje u otporima pred promenama i još mnogo toga.

Moć transformacije kroz razumevanje i sagledavanje viših funkcija onoga što se događa (ali i zbog čega), kao i podizanje količnika moje svesnosti i svetlosti, doprineli su da započnem da koristim svoj život na nivou onoga kuda želim da idem kao duša. Sve više sam otkrivala plan svoje duše, ali ne samo to, već i šta je potrebno da, kao ličnost sa svojim umećima, radim i stvaram, kako bih pomogla duši da, tokom boravka ovde u materijalnom univerzumu, najlakše i najbrže stigne baš tamo kuda želi da se kreće i širi. Kontakt sa željama svoje duše mi je doneo viši smisao u ovom životu, svesnost ko sam ja, kao i žarku želju da kreiram usklađena sa potrebama i željama svoje duše. Mnogo je lep osećaj biti na putu duše, odazivati se njenim pozivima i biti kao ličnost u fizičkom telu jedno sa svojom dušom – biti u harmoniji na svim nivoima postojanja kroz prostor i vreme.
menjamse.com
Anita Marković