Lična karta duše

Za očitavanje informacija o ličnoj karti duše dominantno koristim tehniku modaliteta Soul Realignment. Dobijeni uvidi vam omogućavaju da bliže upoznate ko ste na najdubljem nivou postojanja i u kojim pravcima možete usmeriti svoju kreaciju. Time se usmeravate ka  prosvetljenom samoizražavanju koje raduje našu dušu i na najbolji i najuzvišeniji način koristi naše darove i prirodne talente. Nesvesne blokade i negativno polarizovani energetski fenomeni nas u svakodnevnom životu sabotiraju da naš život bude kreativno, kontinuirano potentno i uzbudljivo stvaranje kao izraz jedinstvene i neponovljive suštine našeg bića. Zahvaljujući ovoj tehnici, u mogućnosti smo da ih grupišemo po istorijskim scenama sa najvećim potencijalom za korenite transformacije i duhovno isceljenje. Ovako pripremljena lična karta duše se izrađuje samo jedanput za svakog zainteresovanog klijenta, a zatim služi kao moćan osnov za dalji usmeren rad.
menjamse.com
Anita Marković