12. 5. 2021.
Radoholičar


Srećna sam da sam tokom vremena osvestila svoje unutrašnje impulse uma da radim dugo i naporno, u želji da udovoljim zahtevima svog strogog unutrašnjeg ego stanja Roditelja. Nesvesno sam ispunjavala zahteve da „radim naporno“ i „sve kako treba“, ne praveći razliku između onih stvari koje su zahtevale veći prioritet i onih koje nisu podlegale tim standardima. Razvila sam preteranu odgovornost i postala perfekcionista, ne znajući da prestanem da radim (ovde ne mislim samo na posao kojim se bavim). Konstatno nesvesno življenje po ovom obrascu razvilo je još strožijeg unutrašnjeg kritičara i, na kraju, izostanak samosvesti da mogu da stanem i opustim se.

Na svu sreću, oduvek sam bila sklona introspekciji, ali i radu na sebi (samostalno i sa drugima), pa sam uspešno razotkrila korene takvog mehanizma ponašanja. Da bih se osećala vredno i, kako u TA kažu – OK, mislila sam da moram da budem savršena. Trošenje energije da ostvarim neuhvatljivo savršenstvo i udovoljim Roditelju kritičaru unutar sebe služilo mi je da izbegnem osećanja koja je izazivalo verovanje u iluziju da ne vredim. Učila sam ne sagledavajući razliku između mene kao savršenog božanskog bića i stvari za koje sam doživljavala da moram da ih radim do savršenstva. Čini mi se da se kroz ovaj mehanizam razvilo i dosta pozitivnih karakteristika kod mene, kao što su odgovornost, savesnost, pouzdanost, proaktivnost, urednost i još mnogo toga, a najviše kako biti usidrena u sopstvenoj vrednosti.

Ukoliko je bilo potrebno da to prođem zarad učenja lekcija – prošla sam. Počela sam da usmeravam pažnju na svoje fizičko telo kao moćnog učitelja. Svesna sam da duhovni put predstavlja ovladavanje majstorstvom balansa i umerenosti. Najznačajnija lekcija jeste jednako poštovanje i pažnja usmerena ka fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom telu, to jest usklađivanje potreba svih tela bez njihovog ignorisanja.

Slagala bih kada bih rekla da i dalje nisam radoholičar, ali ipak sa ponosom mogu da kažem da sam napredovala i postala balansirani radoholičar, koji je strastveno posvećen zovu svog srca.
AniMašta
Anita Marković